Contact | FAQ

Vraag over minidex? Kijk hieronder bij de vaakgestelde vragen of stuur een berichtje.Wat is Minidex?
Minidex is een website met alle examenopgaven HAVO en VWO van de afgelopen jaren voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie. De website is zo gemaakt dat je altijd zo makkelijk mogelijk met één klik vindt wat je zoekt.

Hoe zoek ik een examenopgave?
Als je de naam van de opgave weet kun je die intypen in het zoekvakje op de homepage. Anders kun je via de blauwe knop linksboven het vak kiezen en de opgave in de lijst selecteren.

Hoe sorteer ik examenopgaven op naam?
Bovenin de tabel met opgaven kun je door de klikken op de kolomtitel sorteren op jaar, naam van de opgave of (bij Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn en Grieks) op de bron of auteur.

Hoe sorteer ik examenopgaven op onderwerp?
Bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie hebben opgaven verschillende onderwerpen. In de rechterkolom geven de gekleurde icoontjes aan over welke onderwerpen de opgave gaat. Door te klikken op een icoontje sorteer je opgaven die alleen over dat onderwerp gaan.

Hoe kan ik zien welk icoontje bij welk onderwerp hoort?
Door met je muis op een icoontje te staan zie je het onderwerp. Je kunt ook bovenaan de kolom op het knopje klikken voor een overzicht van alle onderwerpen voor dat vak.

Hoe download ik een compleet examen?
Door te klikken op het jaartal in de linker kolom kun je het opgaveblad, de bijlagen of het correctievoorschrift van een bepaald jaar bekijken en downloaden.

Waar vind ik het kaartenkatern bij aardrijkskunde?
Het kaartenkatern vind je bij elke opgave door op het knopje met het blauwe wereldbolletje te klikken wat boven aan iedere opgavepagina verschijnt.

Hoe vind ik de n-term van een examen?
Door in de lijst met opgaven links te klikken op een jaartal+tijdvak vind je onderaan steeds de n-term (normering) die bij dat examen hoorde. Door hierop te klikken krijg je de omzettingstabel en kun je opzoeken welk cijfer bij een gehaald puntenaantal hoort.

Waar vind ik het overzicht van alle n-termen?
Op minidex staat een overzicht van de n-termen van de afgelopen jaren voor alle vakken. Door te klikken op een n-term ga je naar de omzettingstabel.

Wat is het verschil tussen Minidex en examenblad?
examenblad.nl is de officiele site van de overheid waar alle examens van de afgelopen jaren op staan. Op examenblad kun je alleen complete examens vinden als je examenjaar en tijdvak weet. Bij Minidex kun je zoeken op individuele opgaven en binnen één klik vinden wat je zoekt. Ook als je alleen opgave-titel of de auteur weet. Er wordt automatisch één pdf gemaakt met alles wat je nodig hebt (bronnen, bijlages, antwoordblad) in dezelfde pdf.

Waar komen de examenopgaven vandaan?
De opgaven komen oorspronkelijk uit de pdf's zoals deze op examenblad.nl staan. Als je op een opgave klikt maakt Minidex op dat moment een nieuwe pdf aan met alleen die opgave die je zoekt met daarbij automatisch alle bijlagen die je voor die opgave nodig hebt.

Privacy statement
Minidex slaat geen informatie van je op en plaatst geen cookies waarmee we je volgen. Als je een zoekopdracht geeft of het contactformulier invult worden deze gegevens niet bewaard. Voor het bijhouden van de dagelijkse bezoekersaantallen gebruikt Minidex gebruikt Google Analytics in anonieme modus. We slaan dus geen gegevens van je op en vragen daarom ook niets over cookies.

Contactformulier
  Syllabus   N-termen   Contact   FAQ   Privacy